Przechowywanie danych a kwestie prawne

Niezależnie od tego czy świadczymy usługi w zakresie branży IT, czy przechowujemy dane przyjaciół, to musimy zdawać sobie sprawę z konsekwencji prawnych w przypadku narażenia ich na awarię. Pamiętać musimy przede wszystkim o tym, że to właśnie administrator danych jest odpowiedzialny za to, w jaki sposób zostaną one wykorzystane, czy ulegną zniszczeniu, a także jaką karę finansową poniesiemy w przypadku niezagwarantowania dostatecznego ich bezpieczeństwa. Osobną kwestią jest ochrona danych osobowych, których wyciek może oznaczać spore problemy natury prawnej dla firmy i osób zarządzających tymi danymi.

kompletny zestaw do monitoringu

Z tego powodu na serwerach nie powinniśmy przechowywać plików osób trzecich i tych co do których nie jesteśmy pewni odnośnie posiadanych praw autorskich. Z drugiej strony warto mieć na uwadze fakt, który znajduje się w regulaminie każdej firmy świadczącej usługi hostingu plików. Mianowicie, że firma informatyczna zapewnia tylko i wyłącznie dostęp do infrastruktury technicznej i za to pobiera opłaty, a w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez użytkowników pliki i treści.

Tym sposobem najłatwiej unikniemy oskarżeń o paserstwo nielegalnych materiałów, a także zrzucimy odpowiedzialność za treści naruszające prawo na osobę, która je wrzuciła na serwer. Dobrym rozwiązaniem jest także moderacja wrzucanych przez internautów treści i usuwanie tych, które naruszają jakiekolwiek prawa autorskie. Osoby, które nie będą zgadzały się polityką firmy hostingowej, warto polecić założenie własnego serwera.

doradztwo audytowe